Trung Quốc sẽ có robot hình người vào năm 2025


Trung Quốc cho biết sẽ phát triển robot hình người tích hợp AI để đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành, nghề trong nước.
Bài viết Trung Quốc sẽ có robot hình người vào năm 2025 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…