Siêu AI của Musk được tạo ra trong hai tháng


Đội ngũ phát triển của xAI cho biết Grok được huấn luyện trong hai tháng bằng dữ liệu từ nền tảng X.
Bài viết Siêu AI của Musk được tạo ra trong hai tháng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…