Elon Musk ra siêu AI Grok


Công ty xAI của Elon Musk công bố AI tạo sinh Grok, tích hợp sẵn trên X và xe điện Tesla, cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT.
Bài viết Elon Musk ra siêu AI Grok đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…