Người Việt chi 50 nghìn tỷ đồng mua điện thoại trong nửa năm


Trong 6 tháng đầu năm, người Việt bỏ ra 2 tỷ USD (49,2 tỷ đồng) để mua điện thoại, thuộc nhóm chi tiêu mạnh tay trong khu vực châu Á.
Bài viết Người Việt chi 50 nghìn tỷ đồng mua điện thoại trong nửa năm đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…