Loạt tính năng khác biệt của iPhone 15 so với thế hệ trước


Cổng USB-C, hỗ trợ sạc ngược, nút Action… nằm trong số những tính năng mới được trang bị trên iPhone 15, không có trên thế hệ cũ.
Bài viết Loạt tính năng khác biệt của iPhone 15 so với thế hệ trước đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…