Hàng loạt vi phạm của TikTok tại Việt Nam


Theo kết luận từ đoàn kiểm tra tại Việt Nam, TikTok có 7 vi phạm liên quan tới dịch vụ thương mại điện tử, nội dung độc hại, gây hại cho trẻ em.
Bài viết Hàng loạt vi phạm của TikTok tại Việt Nam đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…