iPhone 15 hạ nhiệt tại Trung Quốc


iPhone 15 không được bàn luận nhiều, trái với không khí sôi sục trên mạng xã hội Trung Quốc mỗi khi điện thoại Apple ra mắt trước đây.
Bài viết iPhone 15 hạ nhiệt tại Trung Quốc đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…