Lý do smartphone sụt pin nhanh


Độ sáng màn hình cao, nhiều ứng dụng chạy ngầm là hai trong số các yếu tố khiến smartphone có thể hết pin nhanh hơn bình thường.
Bài viết Lý do smartphone sụt pin nhanh đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…