Nỗi đau đầu của ngành sản xuất chip Mỹ


Cuộc biểu tình của người lao động ở nhà máy bán dẫn Arizona đã làm bộc lộ thách thức gai góc của ngành chip Mỹ về chất lượng nhân công.
Bài viết Nỗi đau đầu của ngành sản xuất chip Mỹ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…