Nhiều người trẻ Mỹ chọn điện thoại ‘cục gạch’ thay iPhone


Ngày càng nhiều người thuộc thế hệ Gen Z tại Mỹ chuyển sang dùng điện thoại cơ bản để “giải độc kỹ thuật số”.
Bài viết Nhiều người trẻ Mỹ chọn điện thoại ‘cục gạch’ thay iPhone đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…