Doanh nhân công nghệ đứng sau vụ hack Bitcoin 4,5 tỷ USD


Ilya Lichtenstein, doanh nhân công nghệ Mỹ, bất ngờ thừa nhận đã hack sàn Bitfinex – một trong những vụ trộm tiền số lớn nhất trong lịch sử.
Bài viết Doanh nhân công nghệ đứng sau vụ hack Bitcoin 4,5 tỷ USD đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…