Google lý giải ứng dụng trên Play Store vẫn dính mã độc


Google cho biết kẻ tấn công tạo phiên bản hợp pháp của ứng dụng để vượt qua vòng kiểm soát của hãng, sau đó mới cập nhật thêm mã độc.
Bài viết Google lý giải ứng dụng trên Play Store vẫn dính mã độc đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…