Tháng ác mộng của thị trường tiền số

35 vụ hack và “rút thảm” lớn đã thổi bay hàng tỷ USD, khiến tháng 10 trở thành tháng tồi tệ của thị trường tiền số.

Xem đầy đủ bài này…