‘Vòng kim cô’ mới của Facebook, Google tại châu Âu


Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số EU đưa hơn 40 tập đoàn công nghệ Mỹ vào tầm ngắm và được coi là động thái kiểm soát chưa từng có tiền lệ.
Bài viết ‘Vòng kim cô’ mới của Facebook, Google tại châu Âu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…