Kỹ sư Việt tìm ra hơn 50 lỗ hổng của Microsoft

Kỹ sư Việt tìm ra hơn 50 lỗ hổng của Microsoft

Đặng Thế Tuyến, sinh năm 1990, phát hiện hơn 50 lỗ hổng của Microsoft và nhiều quý nằm trong danh sách vinh danh của hãng phần mềm Mỹ.
Source


Xem tiếp

Leave a comment