Tách nền ảnh, nhận diện tiếng Việt trên iOS 16

Tách nền ảnh, nhận diện tiếng Việt trên iOS 16

Người dùng iPhone cài hệ điều hành iOS 16 có thể tuỳ chỉnh màn hình khoá, nhập liệu bằng giọng nói tiếng Việt, cắt chủ thể khỏi hình ảnh…
Source


Xem tiếp

Leave a comment