Elon Musk: Apple dọa gỡ Twitter khỏi App Store

Elon Musk: Apple dọa gỡ Twitter khỏi App Store

Elon Musk cho biết Apple đe dọa rút Twitter khỏi cửa hàng ứng dụng App Store, có thể gây bất lợi cho nền tảng này thời gian tới.
Source


Xem tiếp

Leave a comment