Hàng chục nghìn người xem nhầm World Cup trên YouTube

Hàng chục nghìn người xem nhầm World Cup trên YouTube

Nhiều người tìm xem các trận bóng của World Cup 2022 trên YouTube, nhưng chỉ thấy những hình ảnh mô phỏng trong game hoặc video cũ.
Source


Xem tiếp

Leave a comment