AMD – từ bám đuôi đến ngang hàng Intel

AMD – từ bám đuôi đến ngang hàng Intel

Sau hàng chục năm chỉ theo sau đối thủ, vốn hóa thị trường của hãng sản xuất chip AMD hiện đã sánh ngang với Intel.
Source


Xem tiếp

Leave a comment