Foxconn trả nghìn USD để công nhân iPhone nghỉ việc

Foxconn trả nghìn USD để công nhân iPhone nghỉ việc

Foxconn, đối tác sản xuất iPhone của Apple, trả 1.400 USD cho những công nhân mới được thuê nếu họ xin nghỉ ngay lập tức.
Source


Xem tiếp

Leave a comment