Nỗi sợ mất tiền của những người tin tưởng FTX

Nỗi sợ mất tiền của những người tin tưởng FTX

Manny Bautista tham gia thị trường tiền số khi Covid-19 bùng nổ, nhưng giờ anh và hàng trăm nghìn người khác đang sợ mất sạch tài sản vì FTX.
Source


Xem tiếp

Leave a comment