Musk đăng ảnh họp với lập trình viên Twitter lúc nửa đêm

Musk đăng ảnh họp với lập trình viên Twitter lúc nửa đêm

Elon Musk đăng ảnh kết thúc cuộc họp với lập trình viên Twitter lúc 1h30 sáng, sau khi ra lệnh triệu tập đội ngũ để rà soát sản phẩm.
Source

Xem tiếp

Leave a comment