Musk yêu cầu lập trình viên bay đến Twitter

Musk yêu cầu lập trình viên bay đến Twitter

Giữa làn sóng nghỉ việc, Musk yêu cầu các kỹ sư còn lại có mặt ở trụ sở Twitter càng sớm càng tốt và tổng kết sản phẩm của mình.
Source


Xem tiếp

Leave a comment