Công ty quảng cáo nói Twitter quá rủi ro

Công ty quảng cáo nói Twitter quá rủi ro

GroupM, công ty truyền thông quảng cáo lớn nhất thế giới, cảnh báo không nên mua dịch vụ trên Twitter vì tài khoản giả mạo cao và ngôn ngữ kích động tăng.
Source


Xem tiếp

Leave a comment