FTX đối mặt hơn một triệu chủ nợ

FTX đối mặt hơn một triệu chủ nợ

Trong hồ sơ xin phá sản, FTX nói có khoảng 100.000 chủ nợ nhưng trên thực tế, con số này cao gấp 10 lần.
Source


Xem tiếp

Leave a comment