Elon Musk sa thải nhân viên ‘sửa’ ông trên Twitter

Elon Musk sa thải nhân viên ‘sửa’ ông trên Twitter

Tỷ phú Elon Musk công khai đuổi việc một nhân viên sau khi người này nhận xét nội dung ông viết trên mạng xã hội là sai.
Source


Xem tiếp

Leave a comment