Một tuần rối ren tại Twitter

Một tuần rối ren tại Twitter

Nhiều lãnh đạo ra đi, tài khoản mạo danh lan tràn và loạt cảnh báo từ chính phủ Mỹ khiến tương lai Twitter trở nên bất ổn.
Source


Xem tiếp

Leave a comment