Một năm từ đỉnh xuống vực sâu của tiền số

Một năm từ đỉnh xuống vực sâu của tiền số

Thị trường tiền số mất hơn 2.000 tỷ USD giá trị sau khi Bitcoin đạt đỉnh 68.000 USD vào đúng tuần này của tháng 11/2021.
Source


Xem tiếp

Leave a comment