‘Cú búng tay’ của Musk khiến Twitter rối loạn

‘Cú búng tay’ của Musk khiến Twitter rối loạn

Twitter xác nhận cắt giảm 50% trong số 7.500 nhân viên. Nhiều người bị chặn truy cập hệ thống trước cả khi nhận mail sa thải.

Source


Xem tiếp

Leave a comment