Nhân viên Twitter hoang mang

Elon Musk gửi email thông báo kế hoạch sa thải quy mô lớn, khiến nhân viên Twitter rơi vào tình trạng bất an.

Xem đầy đủ bài này…