Twitter mất một triệu người dùng từ khi về tay Musk

Ước tính gần 877.000 người dùng đã đóng tài khoản sau sáu ngày Elon Musk sở hữu Twitter.

Xem đầy đủ bài này…