Người Trung Quốc bớt hào hứng với iPhone 14

Người Trung Quốc bớt hào hứng với iPhone 14

Doanh số của bộ bốn iPhone 14 giảm mạnh, cho thấy Apple đang gặp khó khăn ở thị trường smartphone lớn nhất thế giới.

Source


Xem tiếp

Leave a comment