Lý do Elon Musk lập tức sa thải bốn lãnh đạo Twitter

Lý do Elon Musk lập tức sa thải bốn lãnh đạo Twitter

Việc Elon Musk sa thải bốn lãnh đạo cấp cao của Twitter sau khi tiếp quản mạng xã hội được cho là nhằm tránh khoản phí 90 triệu USD.

Source


Xem tiếp

Leave a comment