Những bước tiến về công nghệ của Trung Quốc

Những bước tiến về công nghệ của Trung Quốc

Trung Quốc đang đầu tư mạnh mẽ cho các công nghệ mới từ AI, 5G cho đến điện toán lượng tử, năng lượng xanh.

Source


Xem tiếp

Leave a comment