Hàng trăm người trải nghiệm hệ sinh thái thông minh của LG

Các thiết bị công nghệ hiện đại của LG như TV LG OLED, tháp máy lọc khí LG PuriCare AeroTower… đã thu hút người tham quan trải nghiệm tại triển lãm KBEE 2022.

Xem đầy đủ bài này…