Elon Musk lấy tiền ở đâu mua Twitter

Elon Musk cần hơn 46 tỷ USD để sở hữu Twitter, nhưng tỷ phú giàu nhất thế giới chỉ có sẵn một phần tiền mặt.

Xem đầy đủ bài này…