Robot tự hành trong sản xuất do người Việt chế tạo

Robot tự hành trong sản xuất do người Việt chế tạo

FPT ra mắt NextAMR, robot tự hành sử dụng trong sản xuất công nghiệp đầu tiên do người Việt chế tạo.

Source


Xem tiếp

Leave a comment