Elon Musk yêu cầu Twitter ‘lập danh sách sa thải’

Elon Musk yêu cầu Twitter ‘lập danh sách sa thải’

Elon Musk được cho là đang chuẩn bị cho đợt sa thải đầu tiên tại Twitter bằng cách yêu cầu quản lý lên danh sách nhân viên phải ra đi.

Source


Xem tiếp

Leave a comment