Ý tưởng iOS 17 có khóa ứng dụng

Phiên bản hệ điều hành iOS tiếp theo cho iPhone được kỳ vọng có thể khóa từng ứng dụng, thêm tính năng cho Dynamic Island.

Xem đầy đủ bài này…