Elon Musk đổi giới thiệu bản thân thành ‘ông chủ Twitter’

Elon Musk đổi giới thiệu bản thân thành ‘ông chủ Twitter’

Dòng thông tin giới thiệu trên tài khoản Twitter của tỷ phú Elon Musk được đổi thành Chief Twit.

Source


Xem tiếp

Leave a comment