Apple tấn công trực tiếp vào Facebook

Apple tấn công trực tiếp vào Facebook

Quy định mới của Apple buộc các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram phải trả 30% chi phí khi người dùng muốn tăng tương tác cho bài đăng.

Source


Xem tiếp

Leave a comment