Sếp Apple ‘không bao giờ dùng từ metaverse’

Greg Joswiak, Phó chủ tịch tiếp thị toàn cầu của Apple, cho biết metaverse là từ ông “không bao giờ sử dụng”.

Xem đầy đủ bài này…