Hai ống kính Zeiss đáng mua cho máy Sony

Hai ống kính Zeiss đáng mua cho máy Sony

SEL55F18Z, SEL35F14Z là những ống kính có khả năng ứng dụng trong nhiều tình huống khác nhau, cho hình ảnh chất lượng cao nhờ sự kết hợp giữa Sony và Zeiss.

Source


Xem tiếp

Leave a comment