TSMC: ‘Nỗ lực phục hưng ngành chip của Mỹ sẽ thất bại’

TSMC: ‘Nỗ lực phục hưng ngành chip của Mỹ sẽ thất bại’

TSMC nói nỗ lực xây dựng lại ngành bán dẫn của Mỹ chắc chắn thất bại, vì công ty này đang mắc kẹt trong chiến tranh lạnh công nghệ.

Source


Xem tiếp

Leave a comment