Chi vài chục nghìn đồng cho AI vẽ chân dung

Chi vài chục nghìn đồng cho AI vẽ chân dung

Bỏ ra gần 60.000 đồng để dùng thử ứng dụng vẽ bằng AI, Đinh Thu phải hủy đăng ký sau vài lần dùng vì kết quả gây thất vọng.
Source


Xem tiếp

Leave a comment