5 startup Việt 2022 xuất sắc

5 startup Việt 2022 xuất sắc

Năm startup thuộc các lĩnh vực thương mại điện tử, fintech, giáo dục, quản trị doanh nghiệp được xướng tên tại Chung kết Startup Việt 2022.
Source


Xem tiếp

Leave a comment