Nhân viên lo Mark Zuckerberg ‘giết chết công ty’

Nhân viên lo Mark Zuckerberg ‘giết chết công ty’

Một số nhân viên Meta không hài lòng với CEO Mark Zuckerberg khi ông quá tập trung vào metaverse và sa thải hàng nghìn nhân sự thời gian qua.
Source


Xem tiếp

Leave a comment