Bộ đôi iPhone 13 Pro dần biến mất khỏi các kệ hàng

Bộ đôi iPhone 13 Pro dần biến mất khỏi các kệ hàng

iPhone 13 Pro và 13 Pro Max chỉ còn một lượng nhỏ tại Việt Nam, dự kiến đủ bán đến cuối tháng và hầu hết có bộ nhớ lớn.
Source

Xem tiếp

Leave a comment