iCloud nâng cấp bảo mật, FBI phản ứng

iCloud nâng cấp bảo mật, FBI phản ứng

Apple chuẩn bị nâng cấp bảo mật cho iCloud, mã hóa hầu hết dữ liệu để không ai có thể truy cập dữ liệu ngoài người dùng.
Source


Xem tiếp

Leave a comment