Hạn cuối cho iPhone chuyển sang USB-C

Hạn cuối cho iPhone chuyển sang USB-C

iPhone sẽ bắt buộc phải chuyển sang USB-C trong năm 2024 nếu muốn tiếp tục bán tại châu Âu.
Source


Xem tiếp

Leave a comment